Radomír WOJNAR®
Bylinkář a léčitel

Podmínky prodeje

Zboží je zasíláno dobírkou (120 Kč - Česká pošta) na adresu, kterou uvede zákazník.

Objednávky jsou zpracovány nejpozději do 5 pracovních dnů, poté jsou předány České poště k doručení dle platných dodacích podmínek České pošty.

Objednávka musí obsahovat

  • příjmení a jméno objednatele
  • místo dodání (je-li odlišná od sídla odběratele)
  • telefonické a e-mail spojení
  • název zboží
  • počet kusů

Platební podmínky

Objednané zboží je dodáváno formou dobírky a doručeno Českou poštou, k ceně je připočítáno poštovné dle tarifů České pošty 120 Kč. Platí se při převzetí zásilky.

Vrácení peněz

Na zakoupené zboží poskytujeme záruku vrácení peněz bez udání důvodů do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží kupující doručí poštou na vlastní náklady na adresu prodejce. Vrácené zboží musí být v bezvadném stavu, neporušeno a nesmí být porušen i případný ochranný obal. K zásilce musí být přiložen daňový doklad, který Vám byl zaslán společně se zbožím. Za vrácené zboží bez udání důvodu vracíme do 7 pracovních dnů jen cenu zboží. Pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu. Poštovné nevracíme.

Reklamace

Reklamace jsou vyřizovány podle ustanovení zákona č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele a občanského zákoníku, oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě. Reklamaci musí kupující učinit písemně (e-mailem, poštou) a v oznámení uvést zjištěné závady. K vyřízení reklamace je nutné předložit kopii faktury, doklad o zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody způsobené přepravní firmou nebo Českou poštou a taktéž vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulaci po převzetí zboží, na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 14 dnů od obdržení oznámení o reklamaci o postupu a vyřízení.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, nám Vámi poskytnuté, budou zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č.101/2000 Sb. Využití či předání Vašich údajů třetím osobám neposkytujeme.

Vážíme si Vaší důvěry a přejeme Vám příjemný nákup.

Kontaktní adresa:

Radomír Wojnar
Lučina č. 244
PSČ 739 39

Kontaktní e-mail wojnar@wojnar.cz