Radomír WOJNAR®
Bylinkář a léčitel

Co to je IRISDIAGNOSTIKA

Irisdiagnostika je určování diagnozy (nemoci) pomocí oční duhovky. Na oční duhovce každého člověka (také zvířete) jsou patrné různé barevné tečky, skvrny, zvrásnění říkáme jim anomálie a podle jejich umístění, polohy, velikosti, barvy a jejich struktury se určuje diagnoza, neboli celkový zdravotní stav zkoumaného jedince. Jakmile dochází na některém orgánu k patologickým změnám, orgán špatně pracuje, soulad funkcí je narušen. Ještě dříve, než-li se tento stav ohlásí bolestmi, se na duhovce lidského oka, přesně v místě, kde ten jednotlivý postižený orgán má své pevné varovné signalizační umístění, u každého člověka ve stejném místě, ukáže se na duhovce barevný záznam v různých odstínech, velikostech a tvarech. Jejích studiem a rozpoznáváním se zabývá iridoskopie a irisdiagnóza. Změny na duhovce trvají po celou dobu onemocnění, dají se kontrolovat, posuzovat a hodnotit, ale také uchovávat vhodnou snímací technikou - fotocestou, videocestou, digitálním fotoaparátem a uložit do archivu - kartoteky pro pozdější kontrolu a hodnocení.
Výhody Irisdiagnostiky: bezkontaktní a rychlá metoda, výsoce spolehlivá, zevně efektivní, preventivní metoda.